Puhdasta aurinkoenergiaa kotonasi! Säästä luontoa ja sähkökuluja!

Kuukauden päästä lanseeraamme uuden tuotteen kotiasi varten. Täytä varauslomake ja me ilmoitamme sinulle heti kun tuote on saatavilla.
Aurinkosähkövoimala saman kuoren sisällä
Varaamisen lisäksi käyttäkää Voltsia yhdistettynä aurinkopaneeleihin!
Схема работы энергонакопителя
Varatkaa sähköenergiaa päivällä ja käyttäkää illalla
Kaikki komponentit ovat jo valmiina sisällä! Vain kytkekää aurinkopaneelit Voltsiin ja alkakaa käyttää puhdasta energiaa
Luokaa oma täysin autonominen kodin sähköhuolto jopa kaukana verkoista
Maksat ainoastaan kiinteän (noin 100€) kuukausimaksun ja aloitat säästämään sähkölaskuissa
Схема работы энергонакопителя
Tietosuojakäytäntö
Henkilötietojen käsittelykäytäntö

1. Yleiset säännökset
Tämä henkilötietojen käsittelykäytäntö on laadittu 27. heinäkuuta 2006 annetun liittovaltion lain vaatimusten mukaisesti. Nro 152-ФЗ "Henkilötiedoista" ja määrittelee henkilötietojen käsittelymenetelmät ja toimenpiteet Volts Battery LLC: n (jäljempänä Operaattori) henkilötietojen turvallisuuden varmistamiseksi.
Operaattori asettaa toiminnan tärkeimmäksi tavoitteekseen ja edellytyksekseen ihmisten ja kansalaisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittamisen henkilötietojaan käsitellessään, mukaan lukien yksityisyyden suojaan, henkilö- ja perhesalaisuuksiin suojaaminen.
Tätä henkilötietojen käsittelyä koskevaa operaattorikäytäntöä (jäljempänä - käytäntö) sovelletaan kaikkiin tietoihin, joita operaattori voi saada verkkosivustossa https://voltsbattery.com käyvistä vierailijoista.

2. Politiikassa käytetyt pääkäsitteet
Henkilötietojen automatisoitu käsittely - henkilötietojen käsittely tietokonetekniikan avulla;
Henkilötietojen estäminen - henkilötietojen käsittelyn väliaikainen keskeyttäminen (ellei käsittely ole tarpeen henkilötietojen selventämiseksi);
Verkkosivusto - joukko graafisia ja informaatiomateriaaleja sekä tietokoneohjelmia ja tietokantoja, jotka varmistavat niiden saatavuuden Internetissä verkko-osoitteessa https://voltsbattery.com;
Henkilötietojärjestelmä - tietokantoihin sisältyvä henkilötietojen sarja, joka varmistaa niiden tietotekniikan ja teknisten välineiden käsittelyn;
Henkilötietojen nimettömyys - toimet, joiden seurauksena ilman lisätietoja on mahdotonta määrittää henkilötietojen omistusoikeutta tietylle käyttäjälle tai muulle henkilölle;
Henkilötietojen käsittely - mikä tahansa toimenpide (operaatio) tai toimien joukko (operaatio), joka suoritetaan automaatiotyökaluilla tai ilman sellaisten työkalujen käyttämistä henkilötietojen kanssa, mukaan lukien kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, kerääminen, tallentaminen, selventäminen (päivittäminen, muuttaminen), haku, henkilötietojen käyttö, siirtäminen (jakelu, tarjoaminen, käyttö), henkilöiden poistaminen, estäminen, poistaminen, tuhoaminen;
Operaattori - valtion elin, kuntaelin, oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, itsenäisesti tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa, järjestämällä ja (tai) käsittelemällä henkilötietoja sekä määrittelemällä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, käsiteltävien henkilötietojen koostumus, suoritetut toimet (toiminnot) henkilötietojen kanssa;
Henkilötiedot - kaikki tiedot, jotka liittyvät suoraan tai epäsuorasti tiettyyn tai päättäväiseen verkkosivuston https://voltsbattery.com Käyttäjään;
Käyttäjä - mikä tahansa verkkosivuston kävijä https://voltsbattery.com;
Henkilötietojen toimittaminen - toimet, joiden tarkoituksena on paljastaa henkilötietoja tietylle henkilölle tai tietylle henkilöiden piirille;
Henkilötietojen levittäminen - toimet, joiden tarkoituksena on paljastaa henkilötietoja määrittelemättömälle henkilöiden piirille (henkilötietojen siirto) tai tutustua rajoittamattoman ihmisryhmän henkilötietoihin, mukaan lukien henkilötietojen paljastaminen tiedotusvälineissä, postittaminen tieto- ja puhelinverkoissa tai pääsyn tarjoaminen henkilötiedot muulla tavalla;
Henkilötietojen rajat ylittävä siirto - henkilötietojen siirtäminen ulkomaiden alueelle ulkomaisen valtion viranomaiselle, ulkomaiselle henkilölle tai ulkomaiselle oikeushenkilölle;
Henkilötietojen tuhoaminen - kaikki toimet, joiden seurauksena henkilötiedot tuhoutuvat peruuttamattomasti, kun ei voida palauttaa edelleen henkilötietojen sisältöä henkilötietojärjestelmään ja (tai) joiden seurauksena olennaiset henkilötietojen kantajat hävitetään.

3. Operaattori voi käsitellä seuraavia käyttäjän henkilötietoja
Koko nimi;
Sähköpostiosoite
Puhelinnumerot;
Sivusto kerää ja käsittelee myös nimettömiä tietoja vierailijoista (evästeet mukaan lukien) käyttämällä Internet-tilastopalveluita (Yandex Metric ja Google Analytics ja muut).
Edellä olevat tiedot sisällytetään edelleen politiikan tekstiin henkilötietojen yleisellä käsitteellä.
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käyttäjän henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on tiedottaa käyttäjälle lähettämällä sähköpostia; tarjota Käyttäjälle pääsy verkkosivuilla oleviin palveluihin, tietoihin ja / tai materiaaleihin.
Operaattorilla on myös oikeus lähettää ilmoituksia käyttäjälle uusista tuotteista ja palveluista, erikoistarjouksista ja erilaisista tapahtumista. Käyttäjä voi aina kieltäytyä vastaanottamasta informatiivisia viestejä lähettämällä Operaattorille sähköpostia sähköpostiosoitteeseen info@voltsbattery.com merkinnällä "Uusien tuotteiden ja palvelujen ilmoittamatta jättäminen ja erikoistarjoukset".
Internet-tilastopalvelujen kautta kerättyjen käyttäjien nimettömiä tietoja käytetään keräämään tietoa käyttäjien toiminnasta sivustolla, parantamaan sivuston ja sen sisällön laatua.

5. Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet
Operaattori käsittelee käyttäjän henkilötietoja vain, jos käyttäjä on ne itse täyttänyt ja / tai lähettänyt itsenäisesti verkkosivustolla https://voltsbattery.com sijaitsevien erityislomakkeiden avulla. Täyttämällä asianmukaiset lomakkeet ja / tai lähettämällä henkilötietosi Operaattorille käyttäjä ilmaisee suostumuksensa tähän käytäntöön.
Operaattori käsittelee käyttäjän nimettömiä tietoja, jos se sallitaan käyttäjän selaimen asetuksissa (evästeiden tallennus ja JavaScript-tekniikan käyttö ovat sallittuja).

6. Henkilötietojen keräämistä, säilyttämistä, siirtämistä ja muun tyyppistä käsittelyä koskevat yksityiskohtaiset säännöt
Operaattorin käsittelemien henkilötietojen turvallisuus varmistetaan toteuttamalla oikeudelliset, organisatoriset ja tekniset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaa koskevan voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten noudattamiseksi täysin.
Operaattori varmistaa henkilötietojen turvallisuuden ja ryhtyy kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin estääkseen luvattomien henkilöiden pääsyn henkilötietoihin.
Käyttäjän henkilötietoja ei missään olosuhteissa siirretä kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta tapauksia, jotka liittyvät sovellettavan lain täytäntöönpanoon.
Jos henkilökohtaisissa tiedoissa on epätarkkuuksia, käyttäjä voi päivittää ne itsenäisesti lähettämällä ilmoituksen Operaattorille Operaattorin sähköpostiosoitteeseen info@voltsbattery.com huomautuksella "Henkilötietojen päivittäminen".
Henkilötietojen käsittelyaika on rajaton. Käyttäjä voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn lähettämällä Operaattorille ilmoituksen sähköpostitse operaattorin sähköpostiosoitteeseen info@voltsbattery.com merkinnällä "Henkilötietojen käsittelyn suostumuksen peruuttaminen".

7. Henkilötietojen siirtäminen rajojen yli
Ennen rajat ylittävän henkilötietojen siirron aloittamista operaattorin on varmistettava, että ulkomaa, jonka alueella sen on tarkoitus siirtää henkilötietoja, suojaa luotettavasti henkilötietojen henkilöiden oikeuksia.
Henkilötietojen rajat ylittävä siirto ulkomaisten maiden alueella, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia, voidaan suorittaa vain, jos henkilötietojen kirjallinen suostumus on hänen henkilötietojensa rajat ylittävää siirtämistä ja / tai sopimuksen toteuttamista varten, jossa henkilötietojen osapuoli on.

8. Loppusäännökset
Käyttäjä voi saada selvityksiä kiinnostaviin kysymyksiin, jotka koskevat hänen henkilötietojensa käsittelyä, ottamalla yhteyttä Operaattoriin sähköpostitse info@voltsbattery.com.
Tämä asiakirja heijastaa kaikkia operaattorin tekemiä muutoksia henkilötietojen käsittelykäytäntöön. Käytäntö on voimassa toistaiseksi, kunnes se korvataan uudella versiolla.
Käytännön nykyinen versio on vapaasti saatavilla Internetissä osoitteessa https://voltsbattery.com/policy.
Hakemus ilmaiseksi kuulemiseksi
Täytä tietosi
Napsauttamalla painiketta annat suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn
Jätä pyyntö
Täytä tietosi
Napsauttamalla painiketta annat suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn
Jätä pyyntö
Täytä tietosi
Napsauttamalla painiketta annat suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn
 
Onko sinulla vielä kysymyksiä?
Jätä puhelinnumerosi, ja asiantuntijamme valmistelevat yksittäisen projektin kotiisi ilmaiseksi.
Napsauttamalla painiketta, suostut henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn ja hyväksyt tietosuojakäytännön

Onko tämä Teille tuttua?

Sähköhuoltohäiriöitäkö?
Sähkön katkoja tai jännitteen hyppäyksiä täysin sopimattomasti lamauttaen koko talon?
Käyttötehoa ei riitä?
Talolle on varattu 3kW, mutta haluttaa kytkeä päälle enemmän sähkölaitteita? Jolloin lisätehon käyttöönotto kallista ja pitkäaikaista?
Haluttaisiko saada oman aurinkovoimalan käyttöön?
Oletteko etsimässä mukavaa automatisoitua pitempiaikaista ratkaisua samassa kuoressa?
Kuvitelkaapas, ettei näitä vaikeuksia enää ole.
Aivan täysin.
VOLTS on nykyaikainen sähköongelmien kokonaisratkaisu talolle!
Электронакопитель Volts Battery
Tulette olemaan täysin riippumaton sähköverkostosta
Varaus koko talolle
Alentakaa sähkölaskusummia Varatkaa
VOLTS:ia yöllä ja käyttäkää päivällä
Kiinnitä sähkölaitteet
Voltit toimittavat korkealaatuista siniaaltovirtaa
Käyttäkää auringon energiaa tehokkaasti
Kytkekää aurinkopaneelit suoraan VOLTS:iin
Электронакопитель Volts Battery
Volts se on
eikä mitään liikaa
Ylimääräisten oheislaitteiden puuttuminen
polttoaine, suodattimet jne.
Äänettömyys
ei tuota sivuääniä toiminnan aikana
Ulkoasu
opii sisustalle, ei ole pyöriviä osia, ei likainen
Käyttöhelppous
ei tarvitse käynnistää pimeydessä öisen katkon tapahtuessa, käydä kiireellisesti naapurien luona polttoöljypyynnöin
Kompaktius
ei tarvitse paljon tilaa eikä erillispaikkaa asennusta varten
Huoltokulut puuttuvat
Älyllinen hallinta Smart Home
kännykkäsovelluksen kautta, online - seuranta, etähallinta, tilasto sähkökulutuksesta
Miksi Volts on kannattavaa valittavaksi?
Helppo mittakaavaistus
Helppo kapasiteetin hallinta 2-12 kw*t:n rajoissa
Käyttöhelppous
Hallinta kännykkäsovelluksen välityksellä
Asennus- ja käynnistyshelppous
Kaikki tarpeelliset komponentit ovat mukana
Takuuaika 2 vuotta
Palvelemme asiakkaitamme ilmaiseksi
Voltsin ominaisuuksia
Nimellisteho..................................................................4 kW
Enimmäisteho..............................................................8 kW
Varattava kapasiteetti...........................2-12 kW*t
Laitteen ulostulojännite...................................230 V
Sähköenergian laatu..............puhdas sinikäyrä
Aurinkopaneelien enimmäisteho..............4 kW
Akun tyyppi.......................................................................Li-Ion
Paino..........................................................................61-140 kg
Koot.................................................1070х804х197 mm
Voltsin ominaisuuksia
Nimellisteho...................................................................................................4 kW
Enimmäisteho..............................................................................................8 kW
Varattava kapasiteetti...........................................................2-12 kW*t
Laitteen ulostulojännite...................................................................230 V
Sähköenergian laatu............................................puhdas sinikäyrä
Aurinkopaneelien enimmäisteho............................................4 kW
Akun tyyppi....................................................................................................Li-Ion
Paino......................................................................................................61-140 kg
Koot............................................................................1070х804х197 mm
Hallitkaa Voltsia etäkäytöin
Talon sähkön älyllinen hallinta
Как выглядит мобильное приложение
Kaikki mikä on tarpeen on saatavissa henkilökabinetissa
Soveltakaa online-seurantaa
Hallitkaa etäkäytöin
Kootkaa tilastoa sähköenergian kulutuksesta
Как выглядит мобильное приложение
Olen jättänyt tilauksen, mitä sitten?
Koko prosessi tilauksen jättämisestä järjestelmän asentamiseen kestää enintään 1 viikon ajan
1
Soitamme Teille keskustellaksemme hankkeesta
2
Toimitsijamme luovat austavan kustannusarvion
3
Insinöörimme toimittavat yhden päivän aikana energiankäytön tarkastuksen kohteella
4
Te vahvistatte tilauksen, ja me liitämme talonne Voltsiin päivän kuluessa
5
Saatte nauttia mukavuudesta
Voltsin ulkomuodot
Täydentää mainiosti talonne sisustaa ja ulkoasua
Tietoja yhtiöstämme
Aleksandr Kijanitsa, toimitusjohtaja
Tätä nykyä on tapahtumassa maailmanlaajuisia muutoksia asuntojen ja omakotitalojen sähköhuoltojärjestelmän toteutumisen muotosarjassa. Kotikäyttöiset sähköenergian varaajat mahdollistavat taata sähköhuollon täydellisen autonomisuuden, riippumattomuuden ja turvallisuuden. Myös mahdollisuus aikaansaada integroitumista vihreisiin teknologioihin mahdollistaa täyden siirtymisen nykyaikaisille tehokkaille taloille.

Rajavastuuyhtin "Volts Battery" valmistaa nykyaikaisia sähköenergian varausjärjestelmiä loma-asuntoja varten. Runsaat 30 edustustoa Venäjän, IVY-maiden ja Euroopan alueella. Päätoimisto sijaitsee Pietarissa.
Tiimimme
Aleksandr Kijanitsa
Toimitusjohtaja
Artjom Denisov
Hallituksen jäsen
Roman Sdobnikov
Projektipäällikkö
Se, mistä haluaisitte kysyä
Kuinka pitkäksi ajaksi riittää yksi kapasiteettimoduuli?
Kaasulämmityksellä ja koko talon varaamisella riittää yksi 2 kW / h moduuli 3-4 tunnin jatkuvaan käyttöön. Varaamalla koko talo tarkoitetaan kaikkien sähköjen tehoa: valaistus, jääkaappi, kannettava tietokone, hälytys, vedenkeitin, kattilapumput, viemärit jne.

Jos lämmitys on sähköistä, tarvitaan 5-6 kapasiteettimoduulia. Emme kuitenkaan suosittele sähkökattilan varaamista, koska se on erittäin energiaa kuluttava. Nykyaikaiset kodit pitävät lämpöä hyvin jopa 24 tuntia. Ja keskimääräinen hätäkatkosten aika on noin 5 tuntia.
Kuinka paljon kapasiteettimoduuleja on tarpeen taloa varten?
Talossa, jonka keskimääräinen pinta-ala on 200 - 250 m2, 2-3 kapasiteettimoduulia riittää ratkaisemaan keskeytymättömän virran kokonaan.
Kuinka paljon sähköenergiaa kuluttaa talonne?
Pääsääntöisesti tonttiin jaetaan jopa 15 kW tehoa. Tämä on huippukulutus. Keskimääräinen päivittäinen arvo on noin 0,5-0,8 kW (keskimääräisessä talossa, joka on 200-250 m2 kaasulämmityksellä).
Miten aurinkopaneelit liitetään?
Taajuusmuuttajan sivuosastossa on erityiset aurinko-MC4-liittimet. Käynnistä johdin aurinkopaneeleista ja kytke VOLTS-liitäntään. Ei ylimääräisiä ohjaimia tai muuntimia. Aurinkopaneelit myydään erikseen.
Mitä aurinkopaneeleja saa liittää?
Minkä tahansa. Nimellisjännite 48 volttia = 2*24, 4*12 volttia.
Kuinka monta aurinkopaneelia tarvitsee talo pinta-alaltaan 200-250 m2?
Keskimäärin noin 10-12 kappaletta kattamaan jopa 70% kulutuksesta. Tämä on optimaalinen summa yhdelle kodille.
Mikä on varattavien vaiheiden lukumäärä?
Volttien sisällä on yksivaiheinen muunnin. Ja sisälle toteutetun automaattisen kytkentäjärjestelmän ansiosta talon kaikkien kolmen vaiheen kuluttajat irtisanotaan.
Toimiyksikkömme

Ota yhteyttä

Puh.
Napsauttamalla painiketta annat suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn
Kumppanuushakemus
Täytä tietosi
Napsauttamalla painiketta annat suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn
Yhteystiedot

+358 40 815 4029 — Pauli
+358 40 840 5440 — Juha

office@voltsbattery.com

Vattuniemenkatu 21
00210 Helsinki, Finland
© 2017-2020 VOLTS.
Rajavastuuyhtiö "Volts Battery"
Made on
Tilda